top of page

PSIHODRAMSKA METODA

psihoterapija, psihodramska metoda rada, krativnost, spontanost, osobni rast i razvoj

Što je psihodrama?

Psihodrama je psihoterapijski pravac u kojem se primjenom dramskih tehnika istražuju međuljudski odnosi i unutarnji svijet pojedinca. Psihodrama nam tako omogućuje bolje razumijevanje vlastitih psihičkih procesa, kao što su emocije i potrebe, ali i odnosa s okolinom te otkrivanje mogućih izazova i prepreka koje otežavaju ili onemogućuju promjenu i napredak. Psihodramska teorija polazi od premise da je zdrav čovjek spontano i kreativno biće povezano s drugim ljudima u odnosu na koje igra različite uloge. Spontano ulaženje u međuljudske odnose i kreativan pristup rješavanju problema može biti narušeno ili zamrznuto usljed traumatičnih iskustava ili nedostatka kvalitetnih međuljudskih odnosa. Psihodramska psihoterapija usredotočena je na oživljavanje spontanog sudjelovanja pojedinca u međuljudskim odnosima i kreativnog pristupanja rješavanju problema. Čovjek se u psihodramskom psihoterapijskom procesu oslobađa rigidnih obrazaca doživljavanja i reagiranja te razvija nove i raznovrsnije oblike ponašanja i odnosa koji su ključ kvalitetnog i ispunjenog života. 

Kako izgleda psihodrama?

Tijekom psihodramske seanse, sudionici uz vodstvo terapeuta koriste dramske tehnike kako bi prikazali važne događaje iz prošlosti ili trenutnih okolnosti, kao i snova ili svojih očekivanja od budućnosti. Pritom glumačko iskustvo nije važno - svatko može sudjelovati u psihodramskom radu. Svi članovi grupe imaju mogućnost sudjelovati u prikazu “scene” iz života jednog od članova i igraju njemu ili njoj bliske osobe. U završnoj fazi seanse, svaki član ima priliku podijeliti s grupom svoje osjećaje koji su se javili tijekom sudjelovanja ili promatranja rada. Osim u grupi, može se provoditi i individualno.

Kome je namijenjena?

Psihodrama je korisna osobama koje:

 

  • žele unaprijediti kvalitetu odnosa sa bliskim osobama i okolinom;

  • žele raditi na osjećaju samopouzdanja i pozitivne slike o sebi;

  • žele naučiti kako se zauzeti za sebe i jasnije postavljati granice u odnosima s okolinom;

  • osjećaju da se trenutno nalaze u životnoj krizi ili da su “zaglavile” u nekom obrascu ponašanja ili situaciji za koju ne vide rješenje;

  • trebaju pomoć kako bi prebrodile traumatična iskustva i gubitke;

  • žele naučiti konstruktivno izražavati svoje emocije i potrebe;

  • osobama koje se osjećaju dobro i uspješno te žele izrasti u još bolju verziju sebe.

bottom of page